Llibre Aprendre junts a l'aula Una proposta inclusiva


FORMATS DISPONIBLES
23,50 €
22,33 €
16,50 €
15,68 €
Resum del llibre

El tema central d’aquest llibre és l’atenció a la diversitat i als alumnes amb més barreres per a l’aprenentatge i la participació i, alhora, l’organització i el funcionament del centre en relació amb aquests aspectes. En aquest sentit, el llibre és una bona pràctica que recull l’experiència d’una escola concreta, que ens mostra com des d’una perspectiva inclusiva s’atenen les necessitats educatives de l’alumnat en el marc de l’aula ordinària i dins del grup de referència. Es tracta d’un camí que incideix en els processos de millora del centre, que es recolza en canvis culturals i organitzatius, i que perfectament pot servir de model, ja que permet ritmes i intensitats diferents segons les característiques i el tarannà de cada centre.