Article Aprendre matemàtiques a secundària a través de l'anglès
RESUM ARTICLE

El present escrit és una mostra d'algunes de les activitats AICLE, de matemàtiques a través de l'anglès, dutes a terme amb alumnes de primer d'ESO. Aquestes activitats cobreixen un ampli ventall d'habilitats matemàtiques i comunicatives, i la manera com s'han avaluat també és variada. A part de la mostra, hi trobareu també comentaris sobre les dificultats que han anat sorgint. Aquestes dificultats són de naturalesa diversa, com ara les derivades d'una bastida deficient en les activitats proposades, de la manca de recursos de tot tipus, així com de les limitacions degudes a l'organització de centre. Per superar aquests inconvenients, ha calgut reformular alguns exercicis, i això ha estat possible en bona mesura gràcies a les anotacions del diari de la professora i dels diaris d'aprenentatge dels estudiants.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €