Article Aprenentatge basat en tasques i contextos reals per desenvolupar habilitats orals en anglès
RESUM ARTICLE

Es mostra una experiència portada a terme amb estudiants de batxillerat nocturn. El propòsit és crear una situació real que els motivi a comunicar-se, tant entre ells com amb altres persones, amb la finalitat de fomentar les seves habilitats orals en anglès. Al present article s’hi descriuen els fonaments teòrics, el plantejament metodològic i l’execució de la proposta didàctica.FORMATS DISPONIBLES
1,71 €