Capítol Aproximación a los procesos de exclusión e (in) exclusión en el aula de matemáticas
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l'autora revisa les seves recerques sobre l'aliança entre escolarització de les matemàtiques, consolidació de l'Estat modern i administració de la ciutadania respecte a canvis en la cultura de l'aula de matemàtiques. També s'exploren els ambients d'aprenentatge en dues aules de matemàtiques, de caràcter crític per l'estratificació dels estudiants i la presència de pràctiques amb impacte en el desenvolupament de processos socials de diferenciació. Així mateix, es descriu l'escenari educatiu amb les matemàtiques com a eina amb doble significat: d'una banda, com a xarxa complexa de pràctiques d'educació i, de l'altra, com a instrument que possibilita la identificació de dimensions en el camp empíric de recerca.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas