FORMATS DISPONIBLES
18,50 €
17,58 €
Resum del llibre

Com ho podem fer perquè la nostra mirada sigui de respecte, valoració i admiració davant les creacions de cada infant? Senzillament deixant que els nens provin pel gust de mirar, de tocar i d’imprimir els seus senyals. Considerant la feina d’un infant com la seva signatura, la seva empremta, com una mostra de la seva identitat, com una part d’ell mateix, i per això respectant, valorant, cuidant i gaudint de les seves creacions.

«M’agradaria ser capaç de transmetre, a través d’aquests escrits sobre el treball artístic a l’escola infantil, a què em refereixo quan parlo d’una escola en la qual es vulgui estar-hi, en la qual es pugui sentir, pensar, crear i viure amb els altres, agradablement. El que aquí proposo és viure la quotidianitat a l’escola amarrant amb un mateix fil el que és de pensar i el que és de sentir, el que és d’aprendre i el que és d’estar junts, el que és de ser intel·ligents amb el que és de ser gent.»

Mari Carmen Díez