Capítol Articulación de teorías en educación matemática desde la perspectiva ontosemiótica
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol l'autor descriu el camp d'estudi en educació matemàtica que des de fa més de vint anys desenvolupa en col·laboració amb altres investigadors, el qual es pot identificar com el desenvolupament d'un sistema teòric per a la recerca en educació matemàtica sobre postulats semiòtics i antropològics. S'hi descriuen els problemes epistemològics i didacticomatemàtics que van motivar la creació de l'enfocament ontosemiòtic del coneixement i la instrucció matemàtica (EOS). Així mateix, es resumeixen les etapes de desenvolupament d'aquesta línia de recerca i les seves principals nocions teòriques, i es mostren els resultats aportats sobre la comparació i articulació de marcs teòrics usats en didàctica de la matemàtica.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aquest llibre brinda l’oportunitat de conèixer mètodes de treball i estratègies de diferents investigadors per al desenvolupament de l’educació matemàtica a diferents parts del món. Es relaten trajectòries d’investigació guiades per la finalitat de promoure un aprenentatge matemàtic més democràtic i de major qualitat, amb atenció especial a temes clau relatius al currículum escolar, a la formació del professorat, a la gestió de la diversitat o bé a l’avaluació dels aprenentatges.

Els capítols del llibre contribueixen a enriquir la reflexió mitjançant l’explicació de processos que conjuguen idees teòriques, experimentacions, espais formatius i realitats d’aula. En particular, es recullen alguns dels desafiaments que es plantegen a la investigació i ensenyament de les matemàtiques en el context de països d’Iberoamèrica. El caràcter iberoamericà d’aquest llibre és una font d’identitat i un valor que ha d’afegir-se a l’esforç per narrar la utilitat pràctica del que s’investiga.

Al Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Espanya, Mèxic i Portugal, juntament amb altres països de la nostra comunitat, destaquen els assoliments en el doble desenvolupament científic i social de l’educació matemàtica, sovint en entorns humans, materials i professionals empobrits per raons diverses.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Modelos de enseñanza, evaluación y aprendizaje
II Parte: Resolución de problemas y desarrollo profesional
III Parte: Perspectivas educativas, curriculares y teóricas