Capítol Asertividad
RESUM CAPíTOL

La conducta assertiva es caracteritza per la defensa dels drets propis sense violar els aliens. Basada en la reciprocitat, consisteix a respondre de manera eficaç als abusos sense espatllar les relacions: donar i rebre el que es dona. En aquest capítol podrem conèixer els diferents estils i tipus de conductes interpersonals que es basen en aquesta qüestió, la qual cosa ens permetrà entrenar l’assertivitat, tant entre alumnes com entre ells i el professor/a.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
El secret d'ensenyar no és tant transmetre coneixements com encomanar ganes, especialment als que no en tenen. Què fer amb aquests alumnes per integrar-los a la classe, o almenys aconseguir que deixin treballar als que sí que volen, és el principal repte dels ensenyaments obligatoris, la qual cosa passa per la consecució d'un clima favorable a l'aula i al centre mitjançant la creació de condicions propícies que no es donaran de manera espontània, sinó que han de ser creades pel professor. Les propostes que se suggereixen al llibre parteixen de la consideració de la convivència i l'aprenentatge com dues facetes que formen part d'un únic tronc comú: la formació integral de l'alumne, que inclou el desenvolupament de capacitats cognitives (usualment identificades amb el rendiment acadèmic), però també de capacitats socioemocionals, tan freqüentment enaltides en teoria com relegades a un paper secundari a la pràctica.

Llibre disponible per capítols
INDICE