Capítol Aspectos legislativos básicos
RESUM CAPíTOL

La legislació educativa ha entrat a la vida institucional escolar controlant la funció docent i regulant aspectes com ara el desplegament curricular, horaris, drets i deures dels alumnes, etc. Per això, cal que els directors i directores dels centres escolars adquireixin uns coneixements legislatius bàsics que els permetin conèixer i entendre amb facilitat els conceptes i procediments necessaris per gestionar amb eficàcia els centres que dirigeixen. Aquest capítol presenta diversos conceptes bàsics en matèria legislativa en general, com ara diferents tipus de disposicions, jerarquia normativa, instruments de consulta legislativa, etc.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE