Capítol Aspectos legislativos básicos
RESUM CAPíTOL

La legislació educativa ha entrat a la vida institucional escolar controlant la funció docent i regulant aspectes com ara el desplegament curricular, horaris, drets i deures dels alumnes, etc. Per això, cal que els directors i directores dels centres escolars adquireixin uns coneixements legislatius bàsics que els permetin conèixer i entendre amb facilitat els conceptes i procediments necessaris per gestionar amb eficàcia els centres que dirigeixen. Aquest capítol presenta diversos conceptes bàsics en matèria legislativa en general, com ara diferents tipus de disposicions, jerarquia normativa, instruments de consulta legislativa, etc.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €