FORMATS DISPONIBLES
23,50 €
22,33 €
16,50 €
15,68 €
Resum del llibre

Una mirada cap aquells aspectes més poc mesurables que configuren el fer i desfer de l’ofici de mestre, i que tenen més transcendència de la que ens pensem. Elements que ajuden a pensar l’escola com un espai habitable i un temps vivible per al creixement i l’educació, en definitiva, una escola plenament democràtica en el sentit més genuí del terme.

Apostar pel compromís a favor de l’educació, des de l’escola. La institució que ha d’acollir tots els infants sense discriminació amb la pretensió de garantir-los l’accés al coneixement, unes condicions d’igualtat i el dret a l’emancipació, per poder ser ciutadans d’un món que necessita urgentment el seu compromís.