Resum del contingut formatiu

15h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable

Descripció

Aquest curs aborda el tema de la violència i l'assetjament escolar a les aules, mostrant propostes tant de prevenció com d'actuació des del centre, però també destacant l'important paper dels recursos comunitaris en això.

Metodologia
El curs consta d'una infografia de base, així com d'una sèrie de lectures i recursos per a la seva comprensió. Per al seu desenvolupament, es plantegen diverses activitats interactives sobre el material (autocorrectives) i una activitat per lliurar (avaluable), que també podreu compartir amb els/les vostres companys/es.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?