Capítol Autoevaluarse para aprender
RESUM CAPíTOL

L’autor d’aquest capítol presenta l’autoavaluació com un procés obligat de revisió periòdica de les pròpies competències, així com alguns indicadors que poden ajudar a identificar els estàndards de qualitat en l’acompliment docent. Així mateix, ofereix una sèrie d’eines per a l’autoavaluació i idees pràctiques per iniciar aquest procés indispensable de reflexió i autovaloració.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

Llibre disponible per capítols
INDICE