Article Autoformació, centres d'aprenentatge i formació personalitzada.
RESUM ARTICLE

Els plantejaments de formació personalitzada i d'autoaprenentatge no responen a l'aplicació d'una nova metodologia. Es tracta de modificacions molt més profundes que afecten aspectes didàctics, ideològics, comportamentals i organitzatius. Pot ser un reflex dels canvis que s'estan produint en la societat... L'interès per personalitzar la formació ha generat la recerca de fòrmules diferents, entre les quals destaquen els centres d'autoaprenentatge i el treball a partir de plans personalitzats d'aprenentatge, en tot s dos casos amb diferents nivells d'orientació i control.

AUTORS
Roca i Vila, Octavi


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €