Article Autonomia de centres,  reptes i oportunitats dels darrers temps
RESUM ARTICLE

Els conceptes autonomia de centres i retiments de comptes sempre han anat indissolublement units. No es pot concebre, des de la responsabilitat de la gestió de recursos públics, una autonomia del centre educatiu sense la necessitat, o més aviat l’obligació, de retre comptes. L’objectiu últim d’aquest procés és garantir a totes les persones l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’equitat.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €