Article Avaluació.
RESUM ARTICLE

Des de fa uns quants anys, ens estem acostumant al fet que sempre que es parla d'avaluació als mitjans de comunicació, és per donar-ne notícies descoratjadores, com ara: alumnes que, segons sembla, no han assolit el nivell desitjat; països que, pel que diuen, tenen uns estudiants molt més hàbils que els nostres; nens i nenes que no han après el que el professorat els ha ensenyat... Aquestes informacions massa sovint dibuixen un escenari catastròfic, amb titulars cridaners i simplificadors de dades obtingudes, moltes vegades, a través de processos llargs i refinats.

AUTORS
Ferrer Ripollès, Montserrat / Ribas Seix, Teresa


FORMATS DISPONIBLES
1.98 €