Article Avaluació de la comprensió lectora. Proposta d'una pauta d'observació.
RESUM ARTICLE

El model constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge ens proposa una concepció interactiva de la lectura. Així, es parla de lector actiu, que processa la informació que llegeix. Des d'aquest model podem definir la lectura com un procés d'interacció entre la lectora o el lector i el text, mitjançant el qual la persona que llegeix intenta satisfer els diferents objectius que guien la seva lectura i que li permeten interpretar el text, construir un significat, en funció de l'objectiu que s'hagi proposat.

AUTORS
Bofarull Vidal, M. Teresa
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: Aprendre llengua per aprendre coneixements?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL