Llibre Avaluació de la comprensió lectora. Vol. I Proves ACL. Cicle inicial de primària


FORMATS DISPONIBLES
13,90 €
13,21 €
9,80 €
9,31 €
Resum del llibre

La comprensió lectora és una base essencial per a la correcta integració dels coneixements. Dominar les habilitats necessàries per comprendre allò que es llegeix és important per bastir una bona estructura mental per a tota la vida escolar.

Ja des de ben petits, d’ençà que es comença a llegir, descodificació i comprensió han d’anar estretament lligades, ja que una i l’altra s’ajuden mútuament.

Aquest llibre ofereix proves d’avaluació de la comprensió lectora en les edats més primerenques. A partir de l’anàlisi dels resultats d’aquests proves, es pot ajustar la intervenció pedagògica a les necessitats de cada escolar i a les de tot el grup classe en general.