Llibre Avaluació de la comprensió lectora. Vol. II Proves ACL. Cicle mitjà i superior de primària


FORMATS DISPONIBLES
17,60 €
16,72 €
12,40 €
11,78 €
Resum del llibre

L’alumnat entén el que llegeix? En el procés d’ensenyament i aprenentatge la comprensió lectora és la base essencial per a una correcta integració dels coneixements.

Aquest llibre està adreçat als professionals preocupats per millorar la comprensió lectora de l’alumnat, ofereix instruments d’avaluació fiables i de fàcil utilització. Les proves d’Avaluació de la comprensió Lectora (ACL), a partir de l’anàlisi de resultats, permeten ajustar la intervenció pedagògica a les necessitats de cada alumne i del grup-classe, en general. Així mateix, es faciliten guions d’observació i es donen orientacions i propostes concretes de treball per enfocar adequadament el procés lector.