Article Avaluació i noves tecnologies: les WebQuest.
RESUM ARTICLE

L'article descriu una recerca en què s'analitza el paper de l'avaluació en diverses WebQuest de llengua i literatura catalanes adreçades a estudiants de secundària, i presenta algunes dades per reflexionar-hi. S'hi examina el tipus de tasca que han de realitzar els nois i les noies en aquestes propostes didàctiques i es contrasta amb els criteris d'avaluació explicitats a les rúbriques. Per últim, s'hi observa el paper que les WebQuest atorguen a docents i alumnes en la gestió de l'aprenentatge per comprovar si estimulen l'autonomia de l'aprenent i afavoreixen processos de regulació i d'autoregulació.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €