Capítol Avanzando desde las propuestas a la acción implicativa y comprometida
RESUM CAPíTOL

El consell d'infància, a la fase inicial, s'ha consolidat en termes d'identitat i funcionament. Un cop ha ressignificat el seu sentit i funcions, s'endinsa en una altra fase del cicle de la seva trajectòria. Aquesta segona fase es caracteritza pel desenvolupament de les seves funcions mitjançant la definició conjunta de les accions que prioritzen i el lideratge per part dels vocals dels processos participatius que impliquen. Aquest capítol descriu en un primer moment els moviments facilitadors del desenvolupament de l'acció implicativa compromesa que s'han identificat quan un consell tracta algun dels reptes que es proposa abordar. I en un segon moment es proposen propostes pràctiques que afavoreixen l’impuls de les accions del consell d'infància des d'una participació projectiva i activista.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els consells infantils i adolescents són una de les maneres d’incloure la infància i l’adolescència en el fer política. Aquest òrgan de participació ciutadana permet fer un salt qualitatiu per al disseny de la ciutat, la recerca col·lectiva de respostes davant reptes i necessitats, la planificació d’accions compromeses, el lideratge de la pròpia participació, la construcció de ponts amb altres agents i la promoció de l’associacionisme entre els infants. Tot això per avançar i transformar el seu entorn en favor del benestar col·lectiu.
 

 Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Desafíos y retos de la participación infantil y adolescente
II Parte: Los consejos de infancia y adolescencia. Qué, cómo e implicaciones para el cambio