Capítol Ayudando al profesorado a utilizar la indagación y enfoque STEAM en el aula de ciencias
RESUM CAPíTOL

L'ús de la indagació i les pràctiques experimentals es presenta com un repte en el desenvolupament professional del professorat de ciències en exercici. La seva posada en pràctica és un objectiu clau en l'educació científica actual donada la importància que té aquesta per formar ciutadans alfabetitzats científicament i tecnològicament. Intervencions educatives en els centres escolars que promoguin una adequada actualització formativa del seu professorat, es mostra com un marc d'innovació i recerca amb potencialitat per incentivar els canvis que calguin en la intervenció docent. Posar en acció aquests plantejaments suposa fer efectiva la relació teoria-pràctica mitjançant una transferència eficaç d'aquesta en els centres educatius.
En aquest capítol descrivim el disseny i la planificació d'una experiència de formació per a la transferència a través de dos projectes d'intervenció educativa desenvolupats des de l'àrea de didàctica de les ciències experimentals. El primer, en col·laboració amb un col·legi d'educació infantil i primària, i el segon, amb un institut d'educació secundària obligatòria. En tots dos casos, les propostes formatives es van centrar en aplicar pràctiques científiques d'indagació i enfocaments de contextualització, en l'acostament del tractament STEAM per a l'educació científica del seu alumnat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo