Capítol Bases para el desarrollo de buenas prácticas de educación para la convivencia en la diversidad cultural y relogiosa
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol mira d’establir els principis o bases pedagògiques d’una educació intercultural i interreligiosa que impacti de manera efectiva sobre els aprenentatges de la ciutadania democràtica i la convivència. S’hi relaciona la convivència democràtica en la diversitat religiosa amb l’oberturisme, el pluralisme, el feminisme, la neutralitat dels espais públics i l’aconfessionalitat de l’Estat, cosa que implica que l’escola ha de promoure els aprenentatges ètics i ciutadans, així com els que estan relacionats amb el coneixement de les tradicions religioses.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa