Capítol Bases para el diseño de multimedia expositiva para el aula de historia
RESUM CAPíTOL

A partir de diversos estudis, en aquest capítol es concreten una sèrie de principis generals de l’aprenentatge multimèdia aplicables al disseny de multimèdia expositiva d’història. Així mateix, i partint de l’experiència dels autors i de les entrevistes fetes a professorat que ha experimentat unitats didàctiques d’història amb multimèdia expositiva, el capítol ofereix una sèrie de criteris de qualitat per al disseny de multimèdia expositiva d’història, complementaris als principis psicològics bàsics de l’aprenentatge multimèdia. Aquests criteris estan relacionats amb el mateix equipament o suport tecnològic i amb el mateix contingut de l’aplicació multimèdia.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquesta obra presenta un mètode senzill i didàcticament efectiu d'incorporar multimèdia expositiva a l'aula d'història utilitzant les aplicacions més comunes de presentació (PowerPoint i Impress). La proposta està recolzada per cinc anys d'investigació experimentals amb més d'un miler d'alumnes d'ensenyament secundari i batxillerat i s'ha dissenyat tenint en compte la teoria cognitiva de l'aprenentatge multimèdia de R.E. Mayer i els suggeriments d'un ampli conjunt de professors de secundària entrevistats amb aquesta finalitat. Inclou les bases teòriques i els principis generals de l'aprenentatge multimèdia, els models de disseny de diapositives multimèdia -classificats segons la naturalesa de la font històrica o el procediment didàctic utilitzats a l'aula- i l'eficiència d'aquest tipus de materials didàctics.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aprendizaje multimedia de la historia
II Parte: Tipologías de multimedia expositiva de base para el aprendizaje de la historia
III Parte: Eficiencia de la multimedia expositiva para el aprendizaje de la historia
IV Parte: Ejemplos gráficos