Article Biblioteca escolar: instrument dinamitzador i recurs didàctic.
RESUM ARTICLE

En aquest article, hi volem destacar la importància de la biblioteca escolar en els nostres centres de primària i la multiplicitat de funcions que realitza com a instrument que dóna vida i que motiva envers els aprenentatges bàsics, que inicia processos i curiositats, com a complement i eina diversificadora que adapta, ajusta i reitera continguts ja treballats..., i, també, com a recurs didàctic. La consecució de molts objectius concrets del currículum i uns altres de més genèrics, transversals, depenen, en gran mesura, de la disposició i l'habilitat de la mestra o del mestre encarregat del seu funcionament.

AUTORS
Oliver Agüera, Dolors / Fillola Esteve, Griselda
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Nens i nenes que llegeixen.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL