Capítol Bloque III. Creación
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol presentem una sèrie d'activitats i jocs organitzats per edats i basats en un dels quatre blocs sobre els quals s'estructura el currículum de música a primària: la creació. Les activitats de creació estaran encaminades a afavorir la imaginació i la creativitat musical i també són útils per fomentar els coneixements i les experiències musicals adquirides. Cada activitat comparteix una estructura comuna que facilita la tasca del professorat: l'edat recomanada, els objectius que es poden abordar, una breu descripció de l'activitat i el material que cal utilitzar. A l'apartat de desenvolupament s'expliquen detalladament les fases a seguir per a l'acompliment de l'activitat. També s'hi inclouen estratègies per al seu ensenyament, activitats alternatives i recursos en línia relacionats amb l'activitat tractada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre

El «fer» música constitueix la base sobre la qual s’assenta l’observació, el descobriment, la experimentació, la manipulació, la interpretació, l’acompanyament, la improvisació, l’adquisició de coneixements i experiències i l’anàlisi d’aquestes. Per això, la disponibilitat d’una oferta rica, variada i àmplia d’activitats es convertirà en una aliada inestimable en el desenvolupament de les accions d’ensenyament i aprenentatge.

El llibre ofereix una bateria d’activitats i jocs organitzats per edats i basats en els blocs sobre els quals s’estructura el currículum de primària: escolta, interpretació, creació i dansa.


Llibre disponible per capítols
INDICE