Capítol Brillando con luz propia
RESUM CAPíTOL

El primer estudi de cas, «Brillant amb llum pròpia», mostra les reflexions i el trànsit d’una jove resilient des d’un procés de desenganxament i abandonament acadèmic fins a un reenganxament vital, gràcies a la seva perseverança, l’ajuda de diverses entitats formatives i, també, les oportunitats del seu entorn familiar i sociocomunitari de què inicialment no era del tot conscient. Aquest procés va significar, més enllà de l’educatiu, un canvi radical en la seva vida i una obertura cap als altres mediada per un sentiment d’interès i confiança en l’altre i en si mateixa, amb un projecte de futur.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE