Capítol Buenas prácticas con TIC a través de prensa digital e impresa
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta un exemple de bona pràctica duta a terme dins de les aules en diferents nivells educatius i sobre àrees curriculars diverses. Aquesta experiència concreta la va dur a terme a l’aula d’ordinadors del centre (aula Medusa) un mestre i el seu alumnat d’educació primària, i es pretén que els i les alumnes analitzin i comparin dues versions diferenciades dels diaris: la impresa i la digital.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte. Organización y gestión del centro educativo
Segunda parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: prácticas de aula
Tercera parte. Selección de buenas prácticas educativas con TIC: creación de materiales y recursos d
Cuarta parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: comunicación y relación con el entor