Capítol Buenas prácticas con TIC en el aprendizaje de idiomas
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta un exemple de bona pràctica duta a terme dins de les aules en diferents nivells educatius i sobre àrees curriculars diverses. Aquesta experiència concreta presenta l’ús i integració de les TIC amb un grup de diversificació a l’assignatura d’anglès. Els objectius s’orienten a la utilització de les TIC per desenvolupar i potenciar en l’alumnat habilitats de recerca, comprensió, selecció i ús d’informació a Internet i motivar-ho en l’aprenentatge dels continguts propis de l’assignatura.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte. Organización y gestión del centro educativo
Segunda parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: prácticas de aula
Tercera parte. Selección de buenas prácticas educativas con TIC: creación de materiales y recursos d
Cuarta parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: comunicación y relación con el entor