Capítol Buenas prácticas con TIC en geografía e historia
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta un exemple de bona pràctica duta a terme dins de les aules en diferents nivells educatius i sobre àrees curriculars diverses. Aquesta experiència concreta, duta a terme per un docent de geografia i història en un institut, mostra com l’ús de la xarxa és possible dins de l’aula, com ens permet millorar la motivació cap a l’aprenentatge i com es fomenta la comunicació i col·laboració entre l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte. Organización y gestión del centro educativo
Segunda parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: prácticas de aula
Tercera parte. Selección de buenas prácticas educativas con TIC: creación de materiales y recursos d
Cuarta parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: comunicación y relación con el entor