Capítol Buenas prácticas con TIC sobre el liderazgo de un equipo directivo
RESUM CAPíTOL

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tenen una gran rellevància en la societat actual, és a dir, en la societat del coneixement; per això, les polítiques educatives s’esforcen per integrar les TIC en el sistema educatiu. Tot i això, encara no es percep en la major part de centres la seva integració a les aules i, per tant, tampoc el seu ús normalitzat en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest capítol presenta un exemple de bona pràctica relacionada amb l’organització i gestió dels centres educatius, concretament sobre el lideratge d’un equip directiu d’educació infantil i primària que fomenta al claustre l’ús de les TIC a l’aula.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte. Organización y gestión del centro educativo
Segunda parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: prácticas de aula
Tercera parte. Selección de buenas prácticas educativas con TIC: creación de materiales y recursos d
Cuarta parte: Selección de buenas prácticas educativas con TIC: comunicación y relación con el entor