Llibre Buenas prácticas de escuela inclusivaLa inclusión del alumnado discapacitado: un reto, una necesidad La inclusión del alumnado discapacitado: un reto, una necesidad


FORMATS DISPONIBLES
19,20 €
18,24 €
13,50 €
12,83 €
Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas