Capítol Buenas prácticas en el tiempo libre educativo e inclusivo con personas migrantes y refugiadas
RESUM CAPíTOL

El present treball descriu una experiència internacional de recerca i participació entorn de la selecció, el disseny i la implementació de bones pràctiques dirigides a propiciar el sorgiment de contextos i processos d'inclusió amb persones migrants i refugiades. Aquest estudi recull les experiències i metodologies educatives i inclusives dutes a terme en el si del projecte internacional Erasmus+ InclusiOn en el qual professionals, educadors i experts de diferents àrees de coneixement i procedents de diversos països europeus van treballar conjuntament durant dos anys. Els resultats van demostrar, a partir de les experiències locals i transnacionals recollides per les entitats que van conformar el partenariat internacional del mateix projecte, que les propostes i iniciatives, metodologies i bones pràctiques fonamentades en el temps lliure educatiu van fomentar i van possibilitar en gran manera la inclusió de les persones migrants i refugiades que hi van prendre part.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa