Article Bwana. Una proposta didàctica per treballar l'educació intercultural a secundària.
RESUM ARTICLE

Aquest article presenta una proposta didàctica per a l'educació secundària respecte a l'eix transversal de l'educació intercultural. A partir de la projecció de la pel·lícula Bwana i d'un treball posterior en grup, l'estudiant ha de poder conscienciar-se del paper negatiu que tenen en la societat el racisme i la xenofòbia. La pel·lícula conté elements que han de permetre la identificació de l'alumne i l'alumna amb els personatges protagonistes i que l'han d'ajudar en el seu procés d'adquisició de tolerància, en contra d'aquestes actituds.

AUTORS
Viñas Oller, Joan / Martínez Ollé, Josep
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Estem més estressats?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Multiculturalitat i escola
GUIX DOS
RECULL