Capítol Cambio de lengua y funciones de la interacción oral en L1 en la composición en L2
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una investigació didàctica de la llengua basada en l’observació sistemàtica d’una activitat escolar; en aquest cas, d’una seqüència didàctica d’ensenyament i aprenentatge de la composició escrita. El context sociolingüístic en què l’activitat es duu a terme és una situació de llengües en contacte i el fenomen que centra l’atenció és el canvi de llengües que es produeix en la interacció oral entre els escolars en les tasques de redacció grupal. Aquest minuciosa anàlisi permet avançar en la comprensió de la relació entre les llengües en aquestes situacions.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE