Cantus
Resum del recurs

Programa informàtic dissenyat expressament per a la formació en línia i l'avaluació de l'entonació vocal en les etapes inicials de l'educació musical.


Descripció del recurs

Cantus és una eina d'avaluació i diagnòstic dels processos relacionats amb patrons d'entonació tonal. Per fer-ho, Cantus recull les últimes investigacions sobre aquesta temàtica, tant en temps real, com en l'ús tardà d'una resposta immediata, el que permet al professorat personalitzar la formació musical a través de la gravació dels patrons i fins i tot la possibilitat d'afegir noves propostes a el programa.

Des de la perspectiva de el disseny didàctic i implementació, s'han tingut en compte diferents possibilitats: la formació per imitació vocal,
l'ús tant de l'solfeig com de síl·labes neutres, la dissociació de la melodia respecte de l'component rítmic, la possibilitat d'adequar el nombre de sons en cada exercici, la distribució de l'contingut pedagògic, l'ús de modes musicals, l'ús d'un fons harmònic, la inclusió d'informació en temps real, l'ús de diversos sistemes de representació, l'avaluació dels assoliments en cada unitat de treball i la possibilitat que el propi professorat pugui personalitzar els exercicis.

Enllaç: https://cantus.es/

Més informació sobre la seva aplicació didàctica a l'article “¿Con quién cantas? Con Cantus. un software online para el adiestramiento vocal” publicat a la revista Eufonía número 84.