Capítol Capital social y organización comunitaria con inmigrantes de bajos ingresos en Chelsea, Massachussets, EE.UU.
RESUM CAPíTOL

El marc d’aquest capítol és el treball social comunitari. Els autors inicien el seu text elaborant un estat de la qüestió sobre el capital social, i a partir d’aquí presenten vuit estratègies diferenciades per generar canvi social a les comunitats. El desenvolupament d’un cas pràctic els permet analitzar exemples concrets d’aplicació d’aquestes estratègies.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
L'acció comunitària en un món global. El que es desprèn de la lectura d'aquest llibre és la riquesa, la diversitat i la multiplicitat d'enfocaments, tradicions i tècniques que s'apleguen sota el paraigües protector d'un terme macrocomprensiu com és el d'acció comunitària. I és que el conjunt de treballs que es recullen en aquest llibre és certament heterogeni, però molt ric tant en perspectives teòriques com en estratègies metodològiques i en experiències pràctiques. És, des d'aquest punt de vista, un llibre d'acció comunitària en tots els sentits, ja que el conjunt resulta intercultural, interdisciplinari i interprofessional.

Llibre disponible per capítols
INDICE