Capítol Características de un texto expositivo
RESUM CAPíTOL

Un text expositiu és un text que té com a finalitat transmetre, exposar i explicar informació, per part de qui coneix un tema, a qui en vol saber coses. En aquest capítol es descriuen les característiques de les estructures textuals dels textos expositius, prenent com a exemple textos de diverses àrees del coneixement. Així mateix, es presenten les principals marques lingüístiques i textuals del text expositiu, distribuïdes en diferents nivells lingüístics i textuals. Treballar a l’aula aquest tipus de textos és molt important per a la formació dels estudiants, sobretot en l’ensenyament obligatori.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Un esforç viu i actual per recollir els models de composició escrita de naturalesa sociocognitiva més representatius, i aplicar-los a un tipus de text molt demanat en el context acadèmic: el text expositiu. El lector podrà trobar en aquestes pàgines teoria i pràctica sobre la didàctica del text expositiu, respostes sobre cada moment concret de la fase de composició escrita (planificació-textualització-revisió); i models de seqüències didàctiques per a cada nivell específic d'ensenyament. Característiques, ensenyament a través de seqüències didàctiques, estratègies i activitats, pràctiques escrites que es realitzen a les aules d'infantil, primària i secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social
II Parte: De la teoría a las prácticas de aula