Capítol Caso 6. La construcción de la escuela digital: el caso del centro Carles Salvador
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol presentem els descobriments d'un estudi de cas centrat en la realitat viscuda en un centre públic d'educació infantil i primària de la ciutat de València. Així, es descriuen la singularitat del centre, el grau d'integració de les tecnologies en el pla pedagògic i organitzatiu, les pràctiques d'aula i els principals avantatges i propostes de millora que deriven de l'anàlisi. En aquesta recerca de tall qualitatiu, els resultats manifesten que tant el professorat com l'alumnat entrevistat destaquen l'aportació de les tecnologies a l'ensenyament i a l'aprenentatge des d'una perspectiva ecològica. Els docents aposten per un canvi profund i innovador en el seu plantejament metodològic posant al centre l'alumnat, fent-lo protagonista del procés d'ensenyament-aprenentatge. En aquest context assumeixen que l'aprenentatge mitjançant la tecnologia és un model per aprendre al segle XXI que permet, amés, el desenvolupament de competències necessàries per a la vida quotidiana. Tot això requereix un compromís per part dels docents en la selecció, adaptació i creació de materials didàctics adequats als diferents ritmes d'aprenentatge dels discents.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Estem en un temps de trànsit entre l'escola moderna del segle xx i l'escola líquida de la societat digital. Un dels fenòmens destacables és que els materials didàctics tradicionals, especialment els llibres de text, han de conviure i combinar-se amb una nova generació de materials didàctics digitals i accessibles en línia a la Xarxa. Quines característiques té aquesta nova tipologia de materials didàctics? Com s'estan distribuint a la Xarxa des de les administracions i les empreses editorials? Què opinen el professorat, les famílies i els productors d'aquests materials? Com s'usen pedagògicament en els centres i aules escolars? 


Llibre disponible per capítols
INDICE