Article Català per a alumnes de llengües no romàniques.
RESUM ARTICLE

Aquest article versa sobre el funcionament de les classes de català dirigides a alumnes d'incorporació tardana (IT) de llengües no romàniques. S'hi tracta la diversitat de l'alumnat, l'enfocament didàctic i les propostes que han estat més ben acollides.

AUTORS
Valls Ferrer, Mireia


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €