Recursos Centro de Recursos de Tutoría entre Pares


Centro de Recursos de Tutoría entre Pares
Resum del recurs

Centre virtual internacional de referència sobre la tutoria entre iguals.


Descripció del recurs

La "Fundación RAD Schwartz" va crear en els anys setanta aquest centre amb l'objectiu de contribuir a crear una ciutadania solidària i capaç de col·laborar en projectes d'impacte social. Es tracta d'un programa que tracta d'afavorir l'assoliment d'una societat sostenible on la ciutadania tingui un paper de lideratge actiu.

Avui, aquest centre virtual és un referent internacional de tutoria entre iguals. Les investigacions, que publica i difon al seu web, corroboren l'eficàcia d'aquesta estratègia en la millora dels resultats acadèmics i soci-emocionals de tot l'alumnat, inclosos especialment els que pertanyen a entorns socials, culturals i econòmics amb risc d'exclusió.

Aquest centre de recursos ofereix en obert materials i experiències organitzades de forma molt clara segons models de tutoria entre iguals. A més, és una biblioteca virtual integral que recull programacions, activitats, eines i, sobretot, múltiples investigacions amb resultats documentats. Disposa d'un actiu fòrum per compartir recursos, desafiaments i assoliments.

Destaca la secció amb vídeos explicatius que mostren tant opinions d'experts com activitats pràctiques. Els programes de tutoria entre iguals estan avalats des de fa més de trenta anys per la investigació educativa i recomanats per la Unesco com a pràctica d'èxit. Resulten beneficiosos no només per als que són tutoritzats, sinó fonamentalment per als que tutoritzen.

Aquests programes desenvolupen la competència emocional i posen en valor la generositat, la cura i l'empatia. La seva posada en pràctica resulta relativament senzilla i s'estan implantant com a eina poderosíssima per prevenir l'assetjament escolar i millorar la convivència als centres.

Enllaç: http://www.peertutoringresource.org