Capítol Centro escolar y diversidad del alumnado
RESUM CAPíTOL

La diversitat és un fenomen universal que es troba en la naturalesa i, per tant, també en la base de la identitat de cada individu. Les possibilitats d'intervenció en relació amb la diversitat són tantes com situacions diferencials puguem trobar. En aquest capítol ens centrarem en les diferents modalitats d'integració i tractament de la diversitat de l'alumnat en el centre educatiu, i veurem també com l'ensenyament obligatori contempla l'atenció a la diversitat i a l'alumnat amb NEE en els dissenys curriculars. Per a això, després d'una sòlida fonamentació teòrica, es mostraran dues experiències de diferents centres i diverses propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €