Capítol Choosing and Developing Classroom Material
RESUM CAPíTOL

Chapter contents:
• Choosing and changing materials
• Selecting a coursebook
• Writing checklists
• Who am I teaching?
• What level am I teaching?
• What are the «official» requirements?
• General and detailed checklists
• Educating, not just teaching
• What else do I want from materials?
• Pilot, consult, and gather opinions: learning by doing
• Developing and supplementing materials: plan ahead
• Using technology
• ConclusionsFORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest llibre explora diferents aspectes de la pràctica a l’aula: la implementació del currículum; l’elecció dels materials de classe; l’ensenyament de la gramàtica, la pronunciació i el vocabulari; el desenvolupament de les habilitats instrumentals (listening, speaking, reading i writing); l’ús i l’aprofitament més adequat de l’alfabetització digital; i la gestió eficaç de l’aula. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives. This book is Volume II in a three volume series addressing the main issues concerning the teaching of English as a Foreign language to secondary school pupils. The eight chapters in this book address different aspects of classroom practice, including implementing a curriculum; choosing classroom materials; working with vocabulary, grammar and pronunciation; developing instrumental skills (listening, speaking, reading and writing); using and exploiting digital literacy and effective classroom management. Each chapter includes tasks for consolidating the information and more extensive assessment tasks.

Llibre disponible per capítols
INDICE