Llibre Ciencia 0-3 Laboratorios de ciencias en la escuela infantil
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)
EAN: 84-7827-440-5
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
15.40 €
10.80 €
Resum del llibre
En aquest llibre apareixen recopilades una sèrie d’activitats realitzades íntegrament en una escola infantil 0-3, el fil argumental de les quals és sempre el procés experimental. Són experiències que es duen a la pràctica per deixar constància de com nens i nenes adquireixen a través del seu intercanvi amb el medi, les primeres concepcions sobre diversos fenòmens del àmbit de ciències. Hi ha exemples pràctics sobre les dissolucions, els elements immiscibles, la flotació, la liquació, etc. En un espai conegut com ara el de la classe i amb uns materials no molt diferents dels que es poden trobar a casa, s’articula un veritable laboratori de ciències, on la curiositat que tenen nens i nenes per investigar els materials i per conèixer la causa-efecte que produeixen les accions, és el veritable motor de cada experiment.