Capítol Cinco casos a título de ejemplo
RESUM CAPíTOL

L’estudi de casos és una metodologia d’aprenentatge que serveix per analitzar alguna cosa per tal d’arribar a una comprensió global i profunda de la qüestió. En aquest capítol es recullen cinc casos d’intervenció socioeducativa. Cadascun pretén servir d’il·lustració i ajudar a la reflexió sobre els diferents tipus de relació, és a dir, de treball socioeducatiu: individual, grupal, comunitària, en medi obert i a la institució escolar. Després de la descripció de cada cas, es proposen alguns interrogants per facilitar-ne l’anàlisi, així com un breu comentari on es destaquen determinats aspectes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Llibre que serveix de complement a l'anterior de l'any 1999, Didáctica de la educación social, i que actualitza els canvis esdevinguts tant en la matèria com en la societat. Per als autors, les aportacions de la didàctica són fonamentals per a l'educació social, així s'aprofundeix en el concepte d'educació social, s'apliquen els coneixements didàctics al disseny, desenvolupament i avaluació d'accions socioeducatives; s'hi tracten la comunicació, l'acompanyament, l'atenció a la diversitat i la resiliència, i s'hi analitzen diferents tipus de treball socioeducatiu (individual, grupal, comunitari i també en medi obert i en relació amb la institució escolar). La presentació de casos serveix d'illustració i pretén ajudar a la reflexió.

Llibre disponible per capítols
INDICE