Capítol Classroom Management
RESUM CAPíTOL

Chapter contents:
• Manage the room and the students – don’t let them manage you
• Manage your board well
• Six more key tips
• Think and teach visually
• Really trust pairwork
• The six key ingredients of goof pairwork
• Monitor well
• Use mother tongue intelligently
• Comment
• Pause often and elicit fairly
• Exemplify at least as much as you instruct and avoid echo
• Echo
• Routines are important but so is variety
• Keep trying to improve your timing
• Don’t be a dinosaur like me!FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest llibre explora diferents aspectes de la pràctica a l’aula: la implementació del currículum; l’elecció dels materials de classe; l’ensenyament de la gramàtica, la pronunciació i el vocabulari; el desenvolupament de les habilitats instrumentals (listening, speaking, reading i writing); l’ús i l’aprofitament més adequat de l’alfabetització digital; i la gestió eficaç de l’aula. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives. This book is Volume II in a three volume series addressing the main issues concerning the teaching of English as a Foreign language to secondary school pupils. The eight chapters in this book address different aspects of classroom practice, including implementing a curriculum; choosing classroom materials; working with vocabulary, grammar and pronunciation; developing instrumental skills (listening, speaking, reading and writing); using and exploiting digital literacy and effective classroom management. Each chapter includes tasks for consolidating the information and more extensive assessment tasks.

Llibre disponible per capítols
INDICE