Capítol Colaborando desde el asesoramiento psicopedagógico al desarrollo de una educación escolar más inclusiva
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitza el sentit i els diferents significats del concepte d’inclusió educativa com a marc de referència per mirar d’avançar cap a un ensenyament de qualitat per a tots i amb tot l’alumnat. El camí cap a aquesta aspiració passa, necessàriament, per la tasca de dur a terme als centres amplis i profunds processos d’innovació educativa, vinculats, en bona mesura, a la tasca de suprimir les barreres a l’aprenentatge i la participació, que interactuen negativament amb les condicions personals d’alguns alumnes particularment vulnerables als processos d’exclusió.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje