Llibre Com dir-ho Entrevistes eficaces en l'àmbit educatiu


FORMATS DISPONIBLES
22,00 €
20,90 €
15,40 €
14,63 €
Resum del llibre
Què és i què no és una conversa de feina? Com són les bones entrevistes professionals? El què i el com de la comunicació. L'escenari d'una entrevista; el temps, l'espai i la durada; el llenguatge, els objectius; com es pot començar i com es pot acabar; l'empatia i l'assertivitat; l'actitud i els obstacles emocionals. Aquest és un llibre pràctic per als qui hagin de mantenir converses i entrevistes de feina, amb suggeriments per conduir-les amb èxit i exercicis per millorar les habilitats comunicatives i les competències emocionals necessàries. Ofereix casos reals, pautes clares d'actuació i qüestionaris per observar i reflexionar.