Article Com elaborar la resposta lectora als textos literaris mitjançant l'esccriptura
RESUM ARTICLE

Aquest article presenta una panoràmica sobre la presència que han tingut en les pràctiques escolars els dos tipus d’escriptura que elaboren la resposta a la lectura literària (l’escriptura literària i l’escriptura analítica o reflexiva), com també sobre el paper que els atribueix el model d’educació literària. La constatació que l’escriptura reflexiva no ha rebut tanta atenció justifica que la resta de l’article mostri alguns criteris didàctics que orienten el disseny d’exercicis sobre les lectures, així com també diversos tipus d’activitats reflexives que afavoreixen l’apropiació personal dels textos i l’adquisició de claus interpretatives.

 FORMATS DISPONIBLES
4,99 €