Article Com podem construir un pla de lectura i d´escriptura de centre?
RESUM ARTICLE

En aquest article, s’hi ofereixen pautes per elaborar, implementar i avaluar el Pla de lectura i escriptura de centre (PLEC), tant a educació primària, com a secundària, des d’una concepció interactiva, constructiva i multidimensional d’aquestes competències. Després de definir aquest pla i d’assenyalar-ne les característiques, s’hi tracten els elements de caràcter pedagògic i organitzatiu que el constitueixen, per passar, a continuació, a descriure succintament les fases per les quals es travessa, a fi d’elaborar-lo i posar-lo en pràctica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Els plans de Lectura i Escriptura de centre
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions