Article Com puntua l'alumnat de secundària Algunes propostes per milllorar l'ús dels signes de puntuació
RESUM ARTICLE

La puntuació és un tema complex en el qual intervenen factors sintàctics i discursius, a més de prosòdics. Aquesta interrelació crea un bon grapat de dificultats a l’hora d’abordar-ne l’ensenyament. En el present article, s’hi mostra una experiència duta a terme en un institut d’ensenyament secundari, amb l’objectiu d’observar la utilització que fan els estudiants dels signes de puntuació, quines variables incideixen en els errors més freqüents que cometen i com es pot contribuir a millorar-ne l’ús. Per acabar, s’hi fan algunes propostes d’aplicació pràctica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €