Llibre Com treballar els continguts procedimentals a l'aula


FORMATS DISPONIBLES
21.30 €
20.23 €
Resum del llibre
El llibre s'ocupa dels continguts d'aprenentatge lligats al 'saber fer'. Ens mostra com treballar 42 continguts procedimentals diferents repartits entre totes les àrees de Primària. s'ocupa dels continguts d'aprenentatge lligats al 'saber fer'.